EMB – Test

EMB staat voor energetisch morfologische bloedtest. Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Maar uit bloed kan meer informatie gehaald worden. Een geheel andere holistische benadering van een bloedonderzoek kan preklinische (voor de ziekte merkbaar wordt) belastingen & energetische belastingen aantonen. Energetisch staat voor energie. Verder hieronder daar meer uitleg over. De EMB test is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair (haarvat, kleinste vertakking van de bloedvaten) bloed wordt afgenomen.


Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire (medisch aanvullend) bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

EMB

De test bestaat uit 3 onderdelen:
1 = Hematologie
2 = Leven bloed analyse
3 = Energetische analyse

1. Hematologie; dit deel van het bloedonderzoek is hetzelfde als regulier bloedonderzoek. Rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes (trombocyten).

2. Levend bloed analyse; het bloed wordt warm gemaakt en er wordt vervolgens gekeken naar de kwaliteit van verschillende elementen van het bloed. Er wordt gekeken naar de vorm en de activiteit van de bloedcellen. De afwijkingen in de vorm van bijvoorbeeld de witte bloedcellen of in de levendigheid van de cellen kan een aanwijzing geven naar de oorzaak van de klacht.

3. Energetische analyse; alle cellen in het lichaam hebben een cel-eigen energetische waarde (trilling). Deze energetische waarde worden via resonantie gemeten waarna een totaal overzicht van de fysieke en mentale gezondheid zichtbaar wordt.

Het apparaat waar het lab mee werkt en waar je bloed doorheen gaat, zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan.

Het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook energetische trillingen/waarde. Ons lichaam geeft op trillingsniveau aan wat nodig is om weer in balans te komen. 

‘Alles is energie’, volgens Einstein en je energie zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel welbevinden.

De volgende verstoringen in het lichaam kunnen oa worden aangetoond met de test:
– Vrije radicaal belasting
– Leverbelasting
– Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
– Parasietbelasting
– Adrenale Status
– pH balans
– B12-status
– Vitaminen panel
– Mineralenpanel
– Spoorelementenpanel
– Toxische belasting
– Virale belasting
– Bacteriële belasting
– Geopatische stress
– Pancreasinsufficiëntie

De volgende andere reguliere waarden worden gemeten en geanalyseerd:
– Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
– Rode bloedcellen (erytrocyten)
– Witte bloedcellen (leukocyten)
– Hemoblobine (Hb)
– Hematocriet (Ht)
– Mean Corpuscular Volume (MCV)
– Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

De emb test is geschikt voor jou wanneer je oa;
– Openstaat voor complementaire zorg en een motivatie hebt om adviezen en supplementen op te volgen.
– Al regulier gescreend bent en/of je maar niet van (vage) klachten af komt
– Een preventieve check-up wilt. Een check-up geeft mogelijkheden alleen zullen uitslagen soms gezien moeten worden als pre stadia en zodoende mogelijk als preventief behandeld worden.

Disclaimer; de waarden in de test kunnen niet 1 op 1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: voor vitamine B12 kan er regulier een normaal waarde zijn, terwijl de EMB test een deficiëntie waarde aangeeft. De test vervangt niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg, maar is een mooie aanvulling.